Live-sändning av event

Efterfrågan på olika former av live-sändning av event har ökat markant sedan Pandemin. Live-sändning av evenemang är en fantastisk möjlighet att nå ut till en bred publik när möjligheterna att träffas är begränsade.

De tekniska framstegen har gjort att det idag är möjligt att producera och sända event över Internet till ett stort antal mottagare utan stora kostnader.

Vi har tagit fram en tjänst där vi tar hand om allt det tekniska så att ni kan fokusera på ert innehåll och få ut ert budskap.

I vår tjänst erbjuder vi:

 • Planering och utförande av event med personal på plats.
 • Livestreamat event för upp till 10 000 deltagare.
 • Mix av 4K-video från upp till fyra olika videokällor.
 • Trådlöst ljud från upp till sex olika ljudkällor.
 • Presentation bild-i-bild.

Vi tillhandahåller den utrustning som krävs, till exempel:

 • Videokameror
 • Mikrofoner
 • Mixerbord
 • Stativ
 • Lampor
 • Greenscreen

 Live-sändning av event

Exempel på genomförda event:

How does the Ukraine crisis affect the private sector? (MW Group)
Hotbild och säkerhetsskyddad upphandling (MW Group)
Krislogistik och försörjningsutmaningar (MW Group)

Kontakta oss för mer information.