Vårt säkerhetserbjudande

43% av alla cyberattacker idag är riktade mot små företag. Endast 14% av dessa företag har förmågan att försvara sig mot angreppen.

Med vår tjänst EIPCLOUD SOS får nu även mindre företag tillgång till säkerhetsfunktioner som tidigare endast varit tillgänglig för större företag och organisationer.

Med vår tjänst EIPCLOUD SOS får nu även mindre företag tillgång till säkerhetfunktioner som tidigare endast varit tillgänglig för större företag och organisationer.