Säkerhet

I dagens informationsekonomi kan data vara din organisations mest värdefulla tillgång. Samtidigt kan det vara en stor utmaning att hålla den säker. Informationssäkerhetsfrågor såsom dataintrång och felaktigt uppförande av anställda är en ständig oro för företagsledare. En bristfällig cybersäkerhet kan blotta känslig information och kosta ditt företag tid, intäkter och resurser. Vi är redo att stötta dig om du eller dina medarbetare utsätts för virus, intrång, hot eller andra cyberrelaterade incidenter.

European IP Cloud AB erbjuder riktade tjänster inom IT-säkerhet, inklusive kompetenshöjande utbildningar för styrelse, ledningsgrupp och personal.