Kundberättelse: Slättö Förvaltning AB

Slättö Förvaltning är en fastighetsinvesterare som äger, utvecklar, förvaltar och förädlar fastigheter. EIPCLOUD har ansvarat för IT-drift och -support hos Slättö sedan 2017. Denna film beskriver kortfattat vårt uppdrag.