Produktserie: Datacenter

För oss råder det ingen tvekan om att din IT ska vara säker och tillgänglig. Du ska kunna koncentrera kraften i din organisation till kärnverksamheten och veta att du kan lita på underliggande tjänster och komponenter.

Därför har vi valt en riktigt bra, säker och redundant byggnad för din IT att leva och förändras i över tid. Ett datacenter som genomgått en fullständig invändig renovering och alla infrastrukturkomponenter för elförsörjning, reservkraft, kyla och kommunikation har ersatts med ny teknik enligt modern innovativ driftsmetodik.

Byggnad och konstruktion

Anläggningen uppfördes och togs initialt i bruk i mitten av 80-talet. Den byggdes för stordatordrift och att möta de höga krav som ställdes på skydd från extern påverkan, såsom markvibrationer från trafik och natur.

Konstruktionen är i tre plan varav två är avsedda för storskalig datadrift och det tredje är kontorsyta. Väggar och alla tak är byggda i 50 centimeters armerad betong. Grundplattan är stötdämpad direkt på berg. Golven i datahallarna är gjutna i nivå för underliggande ventilation och strömmatning och för att inte bygga på höjden. Byggnaden är extremt säker i sin konstruktion – en bunker ovan jord.

Drift och teknik

Byggnaden genomgick 2012 en total invändig renovering samt utbyte av alla driftkomponenter såsom transformator, ställverk, reservkraft och kylsystem. Detta för att kombinera och harmonisera den säkraste, med att även vara den stabilaste och bästa miljön för IT-verksamhet. Och på sätt möter vi de höga kraven som dagens IT-leveranser ställer.

Redundant elförsörjning sker genom ringmatad högspänning till egen transformator från två geografiskt olika källor och metoder.

Datahallarnas temperatur och luftfuktighet styrs av redundanta kylsystem.

Redundanta fiberförbindelser via geografiskt skilda sträckningar för avbrottsfri datakommunikation.

Till reservkraft används dieselgenerator och redundant UPS. Reservkraften genomgår månatliga funktionstester samt så kallade lasttester mot högspänningsnätet varje kvartal.

Grönt datacenter

Miljön är viktig för oss och vi använder oss av 100 % förnybar energi varav den primära parten är lokalt producerad. Reservkraften drivs av EcoPar®, vilket är ett miljöbränsle som utvinns ur naturgas. Bränslet ger fördelar ur såväl miljö- som arbetsmiljö -aspekt. Argonite, för brandsläckning, är en blandning av naturgaser och är ej farligt att inandas samt att det inte bidrar till växthuseffekten eller nedbrytning av ozonskiktet.

Säkerhet och tillgänglighet

Datacentret videoövervakas såväl utvändigt som invändigt samt ligger på inhägnat område, och är utrustat med intelligent och automatiserat inpasserings- och larmsystem där all aktivitet loggas och automatiskt analyseras. Datacentret bevakas av patrullerande väktare.

Varje datahall är utrustad med differentierade rökdetektorssystem med direktkopplat larm till Räddningstjänsten. Detektoridentifierad brand eller rökutveckling utlöser släckningssystemet bestående av Argonite. Denna typ av släckning sänker effektivt syrenhalten i utrymmet och lämnar inga restprodukter vid brandsläckning.

”Globalt” datacenter

Datacentret är en del i en globala infrastruktur och sammanlänkat med övriga datacenters för möjlighet till geografiskt spridda redundanta lösningar. Vi kan även etablera hybrida lösningar mellan våra datacenter och er existerande IT-funktion vare sig den är placerad lokalt hos er eller i tredje parts datacenter.

Byggnad och konstruktion
 • Byggnadsår: 1986 (totalrenoverat 2012)
 • Väggar: Armerad betong (50 cm)
 • Fundament: Stötdämpad betongplatta direkt på berg
 • Antal datahallar: 3 st
 • Datahallsyta: 1 000 m2
 • Golv: 60 cm höjt datagolv
Drift och teknik
 • Tier 3, vid behov Tier 4
 • Ringmatad högspänning 22 kV till egen transformator
 • Ingående kapacitet: 4 MW, skalbart upp till 13 MW
 • Redundant UPS 550 kW (Eaton 9395, N+1)
 • Reservkraftsgenerator 700 KVA (Volvo Penta/Broadcrown)
 • Redundant kylsystem (Climaveneta, N+1)
 • Redundanta fiberförbindelser med geografiskt skilda sträckningar
Miljö
 • 100% förnybar energi varav primär part lokalt producerad
 • Miljöbränsle (EcoPar®) till reservkraft Säkerhet
 • Inbrotts- och skalskydd Skyddsklass 3
 • Videoövervakning med inspelning
 • Larm och inpasseringssystem med logg på alla aktiviteter
 • Bevakning av patrullerande väktare med stickprovskontroller

Brandsäkerhet

 • Brandskyddsklass EI120
 • Tvåzoners detektoring i golv och tak i varje enskild datahall
 • Direktkopplat brandlarm till Räddningstjänsten
 • Objektet klassificerat som Räddningstjänstanläggning
 • Argonite som primärt brandsläckningsmedel
Processer och rutiner
 • Anläggningen driftas enligt ISO/IEC 27002:2005 samt KBM 2006:1
0 produkter

Det finns tyvärr inga produkter i denna produktserie